Za nakup se morate prijaviti
SolidCAM logo tool leaders 160x105 17aboveSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105
Splošne informacije: 01 422 49 00
  • Tehnična informatika
  • CNC servis
  • 3D tiskalniki
  • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

BLOG: 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator

Piše: Tomaž Korošec

  • Verjetno bi se večina podjetij strinjala, da je ustrezna informiranost in usklajenost vseh ključnih udeležencev v procesu razvoja izdelkov svojevrsten napor in izziv.
  • Izmenjava in deljenje podatkov preko posameznih oddelkov in njihovo ažuriranje je pogosto težavno in drago.
  • Ker je v sodobni razvojno-proizvodni proces vpletenih vedno več različnih deležnikov, razpoložljiv čas od začetka razvoja do izdelave pa vse krajši, je neusklajenost podatkov pogosto glavno ozko grlo ter vir napak in zamud v celotnem procesu in s tem povezanih stroškov.
blog CII 1 3DSpace
Z uporabo oblačnih zmogljivosti Collaborative Industry Innovator vloge na 3DEXPERIENCE platformi lahko podjetja presežejo omejenost komunikacije in izmenjave informacij na posamezne oddelke in olajšajo sodelovanje različnih ljudi tako znotraj kot izven podjetja, vključno s partnerji, dobavitelji in podizvajalci.

Collaborative Industry Innovator vloga namreč prinaša sveženj aplikacij, ki omogočajo hrambo, upravljanje in sodostop do podatkov o izdelkih v oblaku, vodenje različnih procesov in aktivnosti v podjetju ter sodelovanje in komunikacijo med različnimi uporabniki in deležniki na teh podatkih in procesih v realnem času ter z jasno sledljivostjo.
Na ta način lahko različni uporabniki, različni oddelki in celo zunanji deležniki skupaj soustvarjajo izdelke ter sodelujejo na skupnih projektih, pri čemer delajo v skupnem okolju, na skupnih podatkih, skupnem viru resnice, brez zamudnih izmenjav podatkov in informacij ter šumov in ovir v komunikaciji.

V nadaljevanju so opisane glavne funkcionalnosti in koristi Collaborative Industry Innovator vloge.
Upravljanje življenjskega cikla podatkov in sodelovanje

Collaborative Industry Innovator vloga ima v samo jedro vgrajene aplikacije in orodja za hrambo, upravljanje ter dostop in ponovno uporabo podatkov o izdelkih – od samih datotek oz. načrtov o izdelkih, do s tem povezanih metapodatkov, medsebojnih relacij idr.

Okolje 3DSpace na 3DEXPERIENCE platformi združuje vse datoteke in modele na enem mestu in vanje povezuje različne uporabnike z različnimi pravicami sodostopa.

Datoteke lahko v oblačno hrambo shranjujemo in odpiramo bodisi neposredno iz SOLIDWORKS programa, iz drugih programov Windows okolja ali iz različnih aplikacij na 3DEXPERIENCE platformi.
blog CII 1 3DSpace

Vgrajeno je vodenje sprememb, variacij in življenjskega cikla načrtov preko revizij, razvejanj razvoja in različnih življenjskih stanj.

Z možnostjo rezervacije in sprostitve posameznih datotek je olajšano sodelovanje uporabnikov na skupnih izdelkih, saj je jasen nadzor nad tem, kdo nek načrt spreminja, obenem pa je poskrbljeno za samodejno ažurnost zadnjih sprememb podatkov pri vseh uporabnikih.
blog CII 2 Collaborative Lifecycle

Soustvarjanje vsebin

Sodelovalno okolje 3DEXPERIENCE platforme omogoča ne le sočasno delo več uporabnikov na skupnih izdelkih, ampak tudi soustvarjanje struktur izdelkov z različnimi CAD programskimi orodji.

Na platformi so namreč lahko vodeni CAD modeli iz različnih CAD okolij, te pa lahko enostavno združujemo v skupne izdelke in strukture.

Modeli so opremljeni tudi z različnimi metapodatki in medsebojnimi relacijami, ki omogočajo boljši vpogled in razumevanje načrtov na platformi ter s tem lažje in boljše podatkovno-podprte korake in odločitve v procesu razvoja in proizvodnje.
blog CII 3 Multi CAD Design B

Vodenje procesov – nalog, sprememb

Poleg samih podatkov nam vloga Collaborative Industry Innovator omogoča in olajša tudi vodenje različnih procesov v podjetju, predvsem v povezavi z razvojem izdelkov – od posameznih nalog oz. opravil udeležencev (Tasks), kritičnih težav v razvojnem procesu (Issues) in sprotnih sprememb na modelih (Changes), pa do kombinacije vsega naštetega v vnaprej predvidenih procesnih tokovih (Routes).

Na ta način posamezniki in vodje lažje sledijo svojim delovnim aktivnostim, procesu razvoja in vsemu, kar je s tem povezano.
Aplikacija Collaborative Tasks omogoča ustvarjanje oz. spremljanje različnih manjših nalog oz. opravil v projektnem procesu, ki jih mora določena oseba realizirati. Ta opravila imajo svoj predviden čas trajanja, končni rok, ter dodeljene konkretne osebe (uporabnike platforme), ki na teh nalogah delajo in vodijo tudi status svojega napredka preko različnih stanj.

Na naloge lahko vežemo tudi začetne in končne dokumente (npr. 3D modele in risbe), s čimer je zagotovljena sledljivost izvedenega dela in hitrejši dostop do vseh relevantnih podatkov.
blog CII 5 Issue Management + 3D Review

Namenske aplikacije (Issue 3D Review in Issue Management) nam omogočajo prijavljanje težav ali napak na nivoju samega 3D modela, s čimer lahko izpostavimo težave na posameznih komponentah.

Težavam podobno kot nalogam nato sledimo in jih vodimo do končne razrešitve.
blog CII 5 Issue Management + 3D Review

Kot poseben proces lahko preko aplikacije Change Action vodimo tudi naloge za izvajanje sprememb na načrtih.

Pri realizaciji sprememb s strani inženirjev se dejanske spremembe (revizije) na datotekah ali kreiranje novih datotek avtomatsko zabeležijo v sklopu naloga.

Posamezni procesi so lahko tudi medsebojno povezani in imajo navzkrižne relacije, npr. neka težava (Issue) in z njo povezan nalog za spremembo kot ukrep za razrešitev te težave.

blog CII 6 Route Management

Določeno sosledje procesov lahko preko aplikacije Route Management tudi združujemo v vnaprej definirane procesne tokove (Routes), ki so namenjeni izvajanju nekih ustaljenih ponavljajočih procesov v podjetju, ki zahtevajo udeležbo različnih oseb in različne aktivnosti, potrjevanja ipd. s strani teh oseb.
Dostop, iskanje in sledljivost

Orodja Collaborative Industry Innovator vloge nam omogočajo tudi enostavno organizacijo, iskanje in sledljivost podatkov in informacij.

Informacijska baza platforme in zmogljivo iskalno orodje 3DSearch nam namreč omogočajo napredne možnosti hitrega iskanja podatkov in vsebin na platformi ter filtriranja po različnih kriterijih.

Tako imamo lahko načrte in informacije vedno hitro na dosegu.
blog CII 7 3D Search

Medsebojno povezane datoteke, procese in druge informacije lahko enostavno najdemo tudi prek medsebojnih relacij – npr. med kosi in sestavi; projekte in nanje vezane modele; med nalogi za spremembo in spremenjenimi modeli ipd.
blog CII 8 Relational Explorer 2

Relevantne vsebine si lahko iz kateregakoli izvornega okolja oz. aplikacije, kjer jih najdemo (3DSpace, Bookmark Editor, iskalni rezultati znotraj 3DSearch, Collaborative Tasks ipd.) odpremo in ogledujemo v različnih drugih aplikacijah in programih, odvisno od vsebine, ki nas zanima – 3DPlay, Project Explorer, SOLIDWORKS idr.
Z uporabniku prilagojenim uporabniškim vmesnikom 3DEXPERIENCE platforme lahko do vseh naštetih funkcionalnosti enostavno dostopamo na enem povezanem mestu, z zabrisanimi mejami med datotekami, procesi in različnimi aplikacijami.
Dodelana oblačna rešitev

Vse opisane zmogljivosti so na voljo neposredno na 3DEXPERIENCE platformi, kjer se sama hramba ter vodenje vseh procesov in podatkov izvaja v oblaku, na namenskih in varovanih strežnikih 3DEXPERIENCE platforme.

Vsa infrastruktura se vzdržuje, posodablja ipd. brez nikakršnih dodatnih naporov.

Na strani uporabnikov tako ni potrebno niti vlaganje v strojno in programsko infrastrukturo, niti sprotno IT vzdrževanje in s tem povezani stroški.
blog CII 9 Cloud Vault 3

Sklep

Collaborative Industry Innovator vloga na 3DEXPERIENCE platformi nam s svojim svežnjem aplikacij torej prinaša zmogljiva orodja za upravljanje celotnega življenjskega cikla izdelkov – od samih 3D modelov in načrtov izdelkov, do z razvojem povezanimi nalogami, spremembami, težavami in širšimi procesi.

Vse je prepleteno v inteligentno mrežo podatkov, ki povezuje datoteke, njihova stanja, procese in ljudi.S tem je celotno zavedanje, resnica in znanje o izdelkih in procesih zajeto na enem mestu, brez ločevanja med ljudi, oddelke in programske rešitve.

Navedene funkcionalnosti nam prinašajo sodelovanje brez ovir na skupnem viru podatkov, s čimer se izboljša učinkovitost dela, poveča produktivnost, zmanjšajo napake in skrajša čas od ideje do realizacije.
Za več informacij o 3DEXPERIENCE ponudbi obiščite našo podstran s ponudbo oz. nas kontaktirajte preko telefona 01/ 422 49 00 ali elektronske pošte.

Sorodne vsebine

Programske rešitve v oblaku
Sodelovanje in upravljanje s podatki in projekti


Prijava