Za nakup se morate prijaviti
brisbone aaa editorbrisbone aaa editor SolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editorSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editor SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editorSolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editor 3DEXPERIENCE COMPASS3DEXPERIENCE COMPASS
Splošne informacije: 01 422 49 00
 • Tehnična informatika
 • CNC servis
 • 3D tiskalniki in 3D skenerji
 • Storitve 3D tiskanja in skeniranja

BLOG: Kako je pripravljen predal v knjižnici pohištvenih komponent?

Piše: Mihael Robek

SWOOD Design je SOLIDWORKS dodatek za učinkovitejše 3D načrtovanje ploskovnega pohištva. 
Ena izmed pomembnih funkcionalnosti za pripravo knjižnice sestavnih delov pohištva je t. i. SWOOD  Box. Gre za sestav, prilagodljiv na območje pravokotne niše. Konstruktor ga enostavno dodaja v poljubne pravokotne niše in prilagaja njegove predhodno pripravljene spremenljivke.

V blogu boste izvedeli:
 • kako lahko končni uporabnik vstavlja predal v pravokotno nišo in nadzira vrednosti prednastavljenih spremenljivk
 • kako lahko obstoječi predal v knjižnici spreminjamo po lastnih željah in zahtevah okovja
Kako vstaviti predal v sestav?

S funkcijo "Povleci in spusti" (Drag&Drop) primemo predal v knjižnici na desni strani in ga prenesemo v model, kjer smo predvideli, da bo predal. Kvader se vedno obarva modro. Poljubno lahko izberemo tudi drugo površino, če želimo imeti drugo območje za velikost predala.
Vstavljanje SWODBox v sestav

Za boljšo preglednost je potrebno skriti zavihek "Size"

Povečanje preglednosti na nastavitvah predala

Dobimo novo sliko s polno preglednostjo nastavitev za predal

Polni pogled na nastavitve predala

Opis osnovnih nastavitev predala:

1. Auto Length - kljukica je privzeta - samodejna prilagoditev dolžine predala velikosti Boxa. Če jo izklopite, lahko sami spreminjate dolžino predala
2. Nominal Length - prikazuje dolžino predala po kataloških merah, ki jo lahko spreminjamo sami, v kolikor izklopimo kljukico pri Auto Length. Izberemo lahko le krajši predal od predlaganega z Auto Length.
3. Auto Height - kljukica je privzeta - samodejna prilagoditev višine predala velikosti Boxa. Če jo izklopite, lahko sami spreminjate višino predala
4. Full Height - če vklopimo kljukico, dobimo max. dovoljeno višino predala po kataloških predpisih
5. Side Height - višina stranice predala
6. Din. Weight 50kg - izbira vodila - nekatera vodila imajo na isti dolžini dve različni nosilnosti; če ne izberemo ničesar, bo izbrano lažje vodilo oz. tisto, ki je priporočeno v katalogu
7. Drawer Support - prikazuje katera kataloška št. vodila je izbrana za popis


Osnovne nastavitve predala

Položaj ličnice predala:

Nastavitve ličnice predala

Položaj ličnice glede na rob stranice:

Definicije roba ličnice na korpusu

Zavihek Door Cover ima vse potrebne podatke o velikosti ličnice na predalu:

 • Top Cover Type - zgornji rob ličnice določimo glede na lego korpusa: strop, pregrado,...

 • Bottom Cover Type - spodnji rob ličnice

 • Left Cover Type - levi rob ličnice

 • Right Cover Type - desni rob ličnice

 • Offset (Top, Bottom, Left, Right) - odmik od roba stranice

 • Front Gap - odmik ličnice od korpusa, privzet odmik je 1 mm
 • Ličnico predala – fronto lahko še dodatno obdelamo:

  Dodatne funkcije predala zaradi lažje montaže


 • Izvrtine za blažilce na ličnici - vključimo lahko dodatne luknje za blažilce na ličnici. Privzete so 4 luknje premera 5mm in z odmiki desno, levo, spodaj in zgoraj po poljubni meri, ki se lahko spremeni.
 • Izvrtine na slepi ličnici - vklopimo lahko dodatne luknje premera 5mm za fiksiranje ličnice na slepo ličnico predala. Na izbiro so 2 luknji za slepe ličnice višine do 100mm in 4 luknje za višje slepe ličnice.
 • Ročica predala je avtomatsko vklopljena. Po potrebi se lahko izklaplja - takrat je predal brez popisa ročice in brez lukenj.
 • Zgradba predala in možnosti modifikacije

  Predal v knjižnici si lahko sami prilagodite svojim tehnološkim zahtevam. Tukaj so opisane osnovne funkcije zgradbe predala, katere lahko spreminjate. Ostalih lastnosti, katerih nismo opisali, ne priporočamo, da spreminjate. Vsi izračuni za predal so narejeni po kataloških zahtevah proizvajalca okovja (v našem primeru Blum).

  Opis sestave predala v knjižnici

  Kaj ni dovoljeno spreminjati na predalu:

 • Luknji zadaj na predalu, ker to zahteva katalog okovja (v našem primeru okovje Blum).

 • Skice pozicij lukenj na korpusu. Lahko se dodajo ali brišejo pozicije lukenj, potrebno je preveriti v katalogu, kje so lahko luknje. Vsak Sketch je za predvideno dolžino predala in se ne spreminja z imenom Sketch-a.

 • Debelina stranice predala ne sme biti manjša od 16mm. Lahko je večja od 16mm, ker se leva in desna stranica avtomatsko porežeta na debelino 16mm, da ustreza predpisani meri.

 • Kaj lahko poljubno spreminjate/nastavljate na predalu:

  1. Mozniki na predalu so trenutno narejeni po enačbah, ki se razlikujejo glede na višino slepe ličnice. Ker se izdelki obdelujejo na CNC strojih, predlagamo da luknje niso v rastru 32mm, zaradi hkratnega vrtanja in možnosti premikanja kosov na vakuumskih prijemalih.
  Privzete nastavitve so nastavljene tako, da imajo enak odmik spredaj in zadaj in da so 2, 3, 4.... mozniki.

  Če želite imeti raster zaradi ročnega mozničenja, potem lahko to spreminjate v zavihku funkcije, kjer se potem dostopa do programa predala.
  Polje, kjer se nahaja program za preračun predala

  Polje kjer se nahaj program za preračun predala

  Vrtanje lukenj za moznike na stranicah predala (del programa)

  Vrtanje lukenj za moznike na stranicah predala (del programa)

  Opis parametrov v programu, katere lahko sami spreminjamo:

  Opis parametrov v programu in kateri bi se lahko spremenili

  Opisi spremenljivk v programu:

  BFH = višina slepe ličnice, ND = število moznikov, FD = odmik prvega moznika od roba, SD = raster moznikov

  Nastavitev na raster "SD" je zelo zahtevno.
  Preden se tega lotimo moramo narediti teste na različnih višinah predala, da ne bi bilo mozničenja tam, kjer ni mogoče (izven stranice, na dnu predala...).

  Spreminjamo lahko tudi vrednost odmika prvega moznika "FD". Če ne spremenimo vrednosti rastra in pustimo avtomatsko preračunavanje, potem je "FD" poljubno nastavljiv.
  Kaj lahko poljubno spreminjate/nastavljate na predalu (nadaljevanje):

  2. Število in pozicijo lukenj na ličnici za blažilce. V Sketch-u ali gradniku Diameter Hole, kjer so privzeto nastavljene 4 luknje, se za nove luknje dodajo nove točke – Point ali odstranijo obstoječe. Obstaja tudi možnost spreminjanja globine in premera luknje.

  3. Pritrditev ličnice ima privzeto nastavitev na 0, 2 ali 4 luknje:. V Sketch-u si lahko za 2 ali 4 luknje sami spremenite število ter položaj lukenj oddaljenih od roba.

  Izvrtine na stranicah korpusa so definirane v zavihku "Machining definition":

 • Privzeta nastavitev je dimenzija luknje za Euro vijak.
 • Kliknete na sredinski gumb "Machining definition" v SWOODBox-u.
 • Razširite polje "Drilling Pattern".
 • S klikom na "Diameter" (premer) in "Depth" (globina) popravite dimenzije izvrtin.


 • Parametri za izvrtine na korpusih

  Predlagane višine stranic v programu si lahko po želji prilagodite:

 • Kliknete SWOODBox potem na levi zavihek "Variables Definition", izberete spremenljivko "Side Height [SH]" in v polju "Properties" izberete "Possible Values". Tukaj lahko spremenite višino stranice predala, če želite, da je drugačna od privzete standardne višine.


 • Višine stranice predala – predlagane dimenzije

 • V spodnjem delu je potrebno za nove višine zagnati polje "Function", kjer je zapisan program za izbiro višine stranice glede na višino SWOODBox-a. Max višina je definirana po katalogu in to je potrebno upoštevati v programu.


 • Program za izbiro višine stranice

  Kako pravilno spreminjati višino stranice v programu:

 • Manjši predali so določeni, da imajo 50mm krajšo stranico, kot je višina območja za predal. Po katalogu mora biti višina predala manjša za 23mm, kar je možno tudi izbrati s funkcijo "Full Height"

 • "H" v programu je višina SWOODBox-a, ki jo samodejno zazna program

 • "SH" je višina stranice, ki se naj ujema s predlaganimi višinami, lahko je tudi poljubna dimenzija

 • Višina stranice "SH" in razliko v višini lahko sami urejate po vaših zahtevah - tukaj vam avtomatizem ustrezno določa višino predalov.

 • Trenutna omejitev max višine predala "SH" je 400mm. Če so zahteve po višji stranici predala, lahko to ročno spremenimo.
 • Prikaz parametrov za nastavitev predala in možnost premikanja vrstnega reda
  Prikaz parametrov za nastavitev predala in možnost premikanja vrstnega reda

  Urejanje vrstnega reda parametrov pri vstavljanju predala:

 • Trenutna razporeditev je prilagojena glede na želje uporabnikov.

 • V zavihku SWOODBox izberete "Test Mode", kjer lahko testirate delovanje predala, glede na velikost SWOODBox-a.

 • Uporabite funkcijo Drag-and-Drop – povleci in spusti. Na tak način si lahko funkcije, ki jih pogosto uporabljate, sami prestavite na vrh.
 • V kolikor imate glede SWOOD-a dodatna vprašanja, nas kontaktirajte preko spletne podpore.

  Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 422 49 06 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

  Sorodne vsebine

  SWOOD je zmogljiv paket dodatkov za proizvajalce pohištva. Je popolnoma vgrajen v SOLIDWORKS okolje. Obsega več modulov: SWOOD Design, SWOOD CAM, SWOOD Nesting, SWOOD center, SWOOD B&W.
  

  Prijava