01 422 49 00
Za nakup se morate prijaviti
SolidCAM logo tool leaders 160x105 17aboveSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105
Splošne informacije: 01 422 49 00

BLOG: Kako lahko v SOLIDWORKSu na razne načine izberemo različne elemente

Piše: Marko Rebec

  • Pri delu s SOLIDWORKS CAD modeli velikokrat naletimo na zahtevo po izbiri različnih elementov oz. moramo izbrati razne topološke elemente CAD modela najsi bo to na nivoju kosa ali sestava. 
  • Ko ne izvajamo nobenega ukaza smo skoraj vedno v izbirnem načinu dela.
  • Pri izbiri elementov oz. nekem skupku izbire si lahko pomagamo z raznimi orodji (poleg klasičnega izbiranja z miško element po element). 
  • Poskušal bom prikazati možnosti in razne načine izbire elementov v programski opremi SOLIDWORKS, ki so mogoče malo manj poznani pa zato nič manj uporabni oz. velikokrat premalo uporabljeni. 
  • Nekateri načini pa so večini uporabnikov verjetno že poznani.
blog selection in SW 1
1. Načini in možnosti izbire na nivoju kosa:

1.1. Prvi možen dostop do izbire je preko glavnega menija:

blog selection in SW 1

1.2. Do podobne možnosti izbire pridemo s pritiskom na desni miškin gumb v grafičnem delu uporabniškega vmesnika

blog selection in SW 2

Posamezne možnosti so večini uporabnikom že dobro znane. Mogoče izpostavimo nekatere, ki so manj v uporabi:

izberemo predhodni izbor
blog selection in SW 3


izbiramo s pomočjo povečave
blog selection in SW 4


že tu imamo možnost dostopa do filtra oz. selektivne izbire samo določenih elementov, ki je opisan v naslednji točki
blog selection in SW 5

1.3. Selection Filter nam omogoča, da samo izbiro elementov oz. topologijo modela skrčimo samo na želene elemente.
Do menija in možnosti same izbire filtra lahko pridemo s pritiskom na funkcijsko tipko F5 (privzeta nastavitev). Ponoven pritisk na F5 pa nam meni skrije. Do menija lahko pridemo tudi s pomočjo desnega klika na miški (opis v prejšnji točki).

blog selection in SW 6

Lahko pa si dostop nastavimo tudi na druge tipke (Command Manager-> Customize)

blog selection in SW 7

Za hitro izbiro določenih elementov je pred nastavljenih nekaj možnosti kot je tipka V za možnost izbire presečišča (Vertex), tipka X za izbiranje površine (Face) in tipka E za izbor robu (Edge). Vse to si lahko spremenimo ali nastavimo dodatne tipke, ki nam omogočijo izbiranje samo določenega elementa (Command Manager->Customize)

blog selection in SW 8

1.4. Naslednja možnost izbire je » Select All », ki nam izbere vse elemente v modelu, podobno kot če z miško obkrožimo kompleten model. Za isto izbiro lahko pritisnemo tudi kombinacijo tipk CTRL+A.

blog selection in SW 9

blog selection in SW 10

Izbor » Select All » se razlikuje po tem ali izbiramo na nivoju kosa ali sestava:

V kosu nam ta možnost izbere vse elemente glede na predhodno izbran element določenega tipa.


blog selection in SW 11


V sestavu pa nam ta možnost ( Select All ) izbere vse komponente sestava hkrati.
Podrobnosti si lahko pogledate v SOLIDWORKS Help-u (npr. če nimamo vključenega posebnega filtra in najprej izberemo presečišče na modelu se nato s » Select All » izberejo vsa presečišča na modelu)
1.5. »Invert selection« možnost se nam pojavi, ko nekaj že izberemo. To nam ponudi možnost, da izberemo vse ostale elemente istega tipa kot je že izbrani element razen izbranega.

blog selection in SW 12


Kadarkoli nekaj izberemo lahko ta izbor shranimo v mapo Selection Sets kot posamezno izbiro (Selection-Set).
Imena si sledijo po vrstnem redu izbora, v oklepaju pa je navedeno št. izbranih elementov (Selection-Set 1..2..3..(3)). Vedno pa lahko posamezen izbor preimenujemo kot sami želimo.

blog selection in SW 13


Izbor ponovimo tako, da izberemo enega od shranjenih setov.

blog selection in SW 14


1.6. Pri izvajanju določenih ukazov (kot sta Loft ali Sweep itd.) imamo možnost izbora s pomočjo t.i. Selection Manager-ja, ki nam olajša izbiranje posameznih delov oz. elementov (npr. več posameznih robov ali delov skice) v en sam izbor.

blog selection in SW 15


Znotraj Selection Manager-ja lahko izbiramo na nekaj načinov. Več o posameznih načinih si lahko preberete v Help-u.

blog selection in SW 16


Med uporabo se nam zgornjem desnem vogalu pojavi tudi poseben Confirmation Corner.
blog selection in SW 17


1.7. Na nivoju kosa imamo še en način izbire določenih elementov modela, ki ga mogoče mnogi ne poznajo ali premalo poznajo. To je t.i. Power Select,ki ga lahko uporabimo samo na nivoju kosa, ki vsebuje eno telo (t.i. SingleBody kos).

blog selection in SW 18


blog selection in SW 19


S pomočjo Power Select ukaza se nam odprejo dodatne možnosti, s katerimi lahko izbiramo določeno geometrijo 3D modela. Poleg topologije (Edge, Face) lahko določenem izboru dodamo še razne parametre kot so barva, tip gradnika, ime gradnika, naklon oz. kot robu itd….

blog selection in SW 20


Posamezno izbiro nato lahko ravno tako shranimo pod Selection-Set kot katerokoli drugo.
2. Pri sestavih imamo tudi nekaj posebnih načinov izbiranja elementov oz. bolje komponent, ki so mogoče nekoliko manj poznani.

blog selection in SW 21

blog selection in SW 22


Iz samega spiska možnih kriterijev izbire je razvidno, da je selekcija možna po raznih kriterijih od velikosti modela preko enakih komponent do izbire samo Toolbox komponent itd…..


blog selection in SW 23


Poleg tega imamo dodatno možnost pod Advance Select, ki nam omogoča, da določimo dodatne kriterije po katerih bomo iskali želene komponente. Tu lahko sami dodajamo pravila oz. parametre izbire.
blog selection in SW 24


blog selection in SW 25


blog selection in SW 26


Vsako shranjeno izbiro oz. kriterij izbire lahko kadarkoli ponovno uporabimo kot izbor.

blog selection in SW 27


Upam,da vam bodo dodatne informacije oz. za nekateri do sedaj nepoznani ali manj poznani načini izbiranja geometrije, gradnikov, komponent itn. v pomoč pri vašem vsakdanjem delu.
Za več informacij o tokratni vsebini, nam pišite na naš portal za spletno podporo in z veseljem vam bomo odgovorili.
Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 422 49 06 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

Sorodne vsebine

Programska oprema SolidWorks nudi zmogljivo zasnovo in izjemno intuitiven uporabniški vmesnik, ki pospeši proces načrtovanja in izboljša učinkovitost vaše ekipe.


Prijava