Za nakup se morate prijaviti
brisbone aaa editorbrisbone aaa editor SolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editorSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editor SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editorSolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editor 3DEXPERIENCE COMPASS3DEXPERIENCE COMPASS
Splošne informacije: 01 422 49 00
  • Tehnična informatika
  • CNC servis
  • 3D tiskalniki
  • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

BLOG: Kako preseliti obstoječo bazo SOLIDWORKS CAD dokumentov v SOLIDWORKS PDM?

Piše: Tomaž Korošec

  • Če uvedemo SOLIDWORKS PDM sistem po tem, ko smo že nekaj časa uporabljali SOLIDWORKS brez PDM sistema, običajno razpolagamo z že bolj ali manj obsežno bazo SW CAD dokumentov. 
  • Odvisno od narave našega dela (projektno delo, serijski izdelki ali kakšen tretji način), načina medsebojnega sodelovanja pri načrtovanju ipd. je tudi sam način prehoda na PDM sistem lahko različen od podjetja do podjetja.
  • 1. del bloga obsega osnovne informacije o selitvi (ali sploh seliti, kaj narediti s podvojenimi datotekami, kakšne so relacije med datotekami ter kratek povzetek postopka selitve podatkov)

2. del bloga pa vsebuje podrobnejši opis posameznih korakov selitve SOLIDWORKS CAD podatkov v SOLIDWORKS PDM. Vsebina je na voljo na povezavi.

SL0 blog migracija datotek v pdm

1. del bloga

Ali sploh seliti in kako?

Včasih se stranke odločijo začeti polniti PDM bazo od začetka in pretekle načrte hraniti le kot arhiv, pogosto pa je obstoječa baza neločljiva in dragocena dobrina, na kateri temeljimo svoje bodoče delo.

To velja predvsem za modele in načrte, ki predstavljajo bodisi serijske izdelke ali komponente, ki se bodo uporabljale pri bodočih projektih.V slednjem primeru je prvi korak, da obstoječo bazo (ali vsaj del le-te) prestavimo iz različnih lokalnih ali mrežnih map v skupno PDM zakladnico. To lahko storimo z enostavnim kopiranjem datotek iz različnih lokacij v delovno mapo PDM sistema.

Podvojene datoteke

Obstoječa baza običajno vključuje bazo oz. knjižnico standardnih komponent ter različne projektne ali serijske načrte.

Kljub vzpostavljeni bazi standardnih komponent se določeni modeli in načrti lahko večkrat ponavljajo, lahko že znotraj različnih map standardne baze ali preko različnih projektov. To lahko ob kasnejših spremembah povzroča zmedo, kateri načrti so pravi, in vodi celo v uporabo napačnih načrtov za izdelavo.

V obstoječi bazi lahko hranimo tudi arhivske kopije različnih verzij (sprememb) posameznih modelov, ki jih ni smiselno seliti. Smiselno je preseliti le zadnje (aktualne) verzije modelov in načrtov.
Ob migraciji datotek je tako smiselno poskrbeti, da se baza datotek "prečisti" v smislu, da se vsaka datoteka določenega modela oz. izdelka pojavi znotraj PDM sistema le enkrat. To lahko delno zagotovimo že z avtomatsko detekcijo podvojenih imen datotek, pri čemer vse dvojnike pobrišemo iz nove baze in povsod uporabimo le eno unikatno datoteko za določen model.

S tem poskrbimo, da se enaki modeli ne pojavljajo večkrat kot tudi, da različni modeli ne uporabljajo enakih imen, na kar je SOLIDWORKS občutljiv.

Tak pristop je v veliki večini primerov priporočljiv in ustrezen, spet odvisno od narave dela podjetja, pa je lahko v določenih primerih podvajanje datotek tudi dopustno (npr. če vsak projekt predstavlja res celovito in neodvisno bazo načrtov, ki ničesar ne jemlje iz drugih projektov ali skupne baze).

Medsebojne relacije med datotekami

SOLIDWORKS datoteke (kosi, sestavi, risbe) so medsebojno odvisne preko različnih nadrejenih in podrejenih relacij, zaradi česar je pomembno na nivoju posamezne datoteke poznati relativne ali absolutne poti do ostalih povezanih datotek.
Ob selitvi datotek v PDM zakladnico se lahko zgodi, da se poti datotek do tolikšne mere spremenijo, da to poruši vzajemno soodvisnost med njimi.

Pomembno je, da uspemo ob prvem vpisu datotek v PDM podatkovno bazo zagotoviti, da so vse medsebojne relacije pravilno zavedene in je posledično zagotovljena ustrezna integriteta podatkov.

Postopek selitve

Selitev obstoječih CAD datotek v PDM zakladnico tako v veliki meri zavisi od trenutne organiziranosti datotek (npr. povsem ločeno po projektih ali prepleteno med projektnimi mapami ali mapami različnih izdelkov in/ali bazo standardnih komponent) ter od željene organiziranosti v prihodnje.
Postopek selitve je bolj občutljiv in kritičen v primeru, ko so datoteke relativno razpršene po različnih mapah in vodijo medsebojne relacije med datotekami preko različnih večnivojskih map in podmap. Predpostavimo tudi, da imamo knjižnico standardnih komponent in vgrajeno knjižnico vijakov Toolbox.

Postopek selitve bi v grobem razdelili v naslednje korake:

1. Selitev vgrajene knjižnice Toolbox. Vpis le-te v PDM sistem in podatkovno bazo (Check in).
2. Selitev knjižnice standardnih komponent – skupnih komponent, ki se uporabljajo na več projektih ali serijskih izdelkih.
3. Prečiščenje dvojnikov enakih datotek znotraj standardnih komponent.
4. Nastavitev map standardnih komponent pod zunanje reference (External references) in/ali ročno popravljanje spremenjenih referenc.


5. Vpis datotek v PDM sistem in podatkovno bazo (Check in).
6. Selitev datotek posameznih projektov ali serijskih izdelkov – priporočljivo v več manjših korakih, da je stvar bolj obvladljiva.
7. Sprotno čiščenje podvojenih datotek znotraj naknadno uvoženih map.
8. Morebitno popravilo porušenih relacij med datotekami.
9. Vpis datotek v PDM sistem in podatkovno bazo (Check in).
Posamezni koraki selitve so podrobneje opisani na povezavi.
Za več informacij o SOLIDWORKS rešitvah nam pišite na naš portal za spletno podporo in z veseljem vam bomo odgovorili.
Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 422 49 06 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

Sorodne vsebine

SOLIDWORKS PDM pomaga vaši ekipi pri iskanju in ponovni uporabi obstoječih datotek, kosov delavniške dokumentacije...


Prijava