Za nakup se morate prijaviti
SolidCAM logo tool leaders 160x105 17aboveSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105
Splošne informacije: 01 422 49 00
 • Tehnična informatika
 • CNC servis
 • 3D tiskalniki
 • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

BLOG: SolidCAM Hole Wizard

Piše: Damjan Fink

 • V tem blogu bom opisal uporabo in nastavitev Hole Wizard procesov v programskem okolju SolidCAM. 
 • Hole Wizard je SOLIDWORKS-ov čarovnik, za enostavno modeliranje standardiziranih izvrtin.
 • Za dodajanje obdelovalnih operacij je v SolidCAM-u potrebno zgolj klikniti na eno izmed izvrtin, nato pa SolidCAM avtomatsko prepozna preostale izvrtine te gruče ter doda vse potrebne operacije in orodja, ki jih zahteva tehnologija izdelave.

blog solidcam hole wizard 1
SolidCAM podpira štiri različne tipe izvrtin iz nabora SOLIDWORKSovega Hole Wizard-a, in sicer:

 • enostavne
 • s posnetjem

 • blog solidcam hole wizard 1 • s poglobitvijo
 • navojne

 • Za vsak tip izvrtine lahko preko grafičnega vmesnika definiramo eno ali več osnovnih tehnologij izdelave (zaporedje SolidCAM operacij).

  Na primer za navojne izvrtine lahko uporabimo vrezovanje ali rezkanje navoja.

  V nadaljevanju bom opisal zgradbo in postopek dodajanja Hole Wizard procesa v programskem okolju SolidCAM.
  Ob dodajanju operacij preko Hole Wizard-a, nam SolidCAM na izbiro ponudil vse tehnologiji izdelave definirane za izbrani tip izvrtine.

  Parametri posameznih operacij so lahko določeni direktno iz prepoznanih parametrov izvrtin ali preko dodatnih spremenljivk in določenih pogojnih stavkov.
  Dodajanje Hole Wizard procesa

  Hole Wizard procesi so zbrani v bazah, ki jo dodamo v CAM-Part z desnim klikom na Hole Wizard Process, ter klikom na Open.

  V SolidCAM-u je že vključena baza, ki jo najdemo v mapi C:\Users\Public\Documents\SolidCAM\SolidCAM20XX\Tables\Metric\Hole Wizard Process.

  Ta baza nam je lahko v pomoč pri kreiranju nadaljnjih Hole Wizard procesov, ali pa si svojim potrebam prilagodimo že obstoječe procese.
  blog solidcam hole wizard 2
  Ko smo uspešno dodali Hole Wizard proces, se nam v drevesni strukturi izpiše ime trenutno izbrane baze.

  blog solidcam hole wizard 2
  Vsaki bazi pripada tudi nabor postprocesorjev/strojev, saj Hole Wizard uporablja vrtalne cikle, ki so lahko specifične za posamezni postprocesor.

  Postprocesorje dodamo k bazi s klikom na Add Machine v spodnjem desnem kotu okna za urejanje Hole Wizard baze.

  blog solidcam hole wizard 3


  Preko grafičnega vmesnika Hole Wizard baze lahko urejamo obstoječe tehnologije, jih preimenujemo, določimo prikazne slike, spreminjamo opise, kopiramo obstoječe tehnologije ali dodajamo nove.
  V kolikor dodani postprocesor ne vključuje identične vrtalne cikle, se operacije v katerih so uporabljeni supresirajo, na kar nas opozori pojavno okno.

  Posamezni bazi lahko dodamo več strojev, ki imajo identične vrtalne cikle (imena Ciklov ter dodatnih parametrov).

  Z dvojnim klikom na posamezno tehnologijo ali desnim klikom in izbiro edit, se nam odpre okno za urejanje tehnologije izdelave izvrtin, katerega bom opisal v nadaljevanju.
  Definiranje in urejanje tehnologije izdelave

  Tehnologijo izdelave posameznega tipa izvrtin določimo z zaporedjem SolidCAM operacij.

  blog solidcam hole wizard 4


  Pri parametrih operacije se lahko sklicujemo direktno na parametre in geometrije iz SOLIDWORKS Hole Wizard-a, ali pa definiramo dodatne spremenljivke, ki so lahko različnih tipov (celo število, decimalno število, znakovni niz, številka orodja, premer, razdalja in določene SolidCAM geometrije).

  Operacije dodajamo v levem okencu grafičnega vmesnika.
  Na izbiro imamo večino operacij iz 2.5D modula ter tudi nekaj 3D operacij.


  Spremenljivke dodajamo v grafičnem vmesniku za definicijo in urejanje Hole Wizard procesa, v razdelku Add new parameter. Iz spustnega seznama izberemo tip spremenljivke katere ime vpišemo v spodnje okence, nato potrdimo s klikom na .
  Uporabo dodatnih spremenljivk bom predstavil na primeru izbire orodja za izdelavo poglobitev.

  V primeru, da imamo v orodni tabeli že definirane potrebne rezkarje za izdelavo poglobitev, jih lahko izbiramo kar na podlagi ID imen iz orodne tabele.
  Dodamo spremenljivko HW_ToolID, ki naj bo tipa znakovnega niza, in bo predstavljala besedilo ID orodja.
  V orodni tabeli obstajajo trije primerni rezkarji za izdelavo poglobitve, in sicer REZKAR_FI5, REZKAR_FI8 ter REZKAR_FI10.
  V okencu neuporabljenih spremenljivk, je drugi stolpec namenjen definiranju pogojnih stavkov, izbiri vrednosti iz parametrov Hole Wizarda ali CAM-Part-a, dodajanju različnih matematičnih funkcij...
  V našem primeru izberemo dodajanje pogojnih stavkov (opcijo Conditions… ) Orodje bomo izbirali glede na premer poglobitve. V kolikor je premer manjši od 10mm izberemo orodje REZKAR_FI5, za premere od 10 do 15mm REZKAR_FI8 ter za večje premere REZKAR_FI10.

  Nato moramo zgolj še pri izbiri orodja v okencu Tool ID izbrati prej definirano spremenljivko, preko katere se bo klical ID orodja v dodani operaciji.

  V kolikor orodje z izbranim ID v orodni tabeli ne obstaja se avtomatsko doda, parametri orodja pa se nastavijo tako, da lahko obdela izbrano geometrijo.

  Preko podobnih pravil in funkcij lahko določimo tudi preostale parametre operacije in orodja.

  Tehnologijo vrtanja lahko preko pogojnih stavkov prilagodimo tako, da do neke globine ali razmerja med globino in premerom vrtamo v enem koraku, za večje globine pa uporabimo vrtanje s prekinitvami.

  Prav tako lahko preko pogojnih stavkov in parametrov Hole Wizard-a določimo vse potrebne parametre in geometrij operacij.

  Z dodajanjem in definiranjem operacij si zgradimo želeno tehnologijo izdelave izvrtin, ter to tehnologijo shranimo v bazo.

  S tem smo Hole Wizard proces že pripravili za uporabo.
  blog solidcam hole wizard 6


  Dodatne nastavitve izbire orodij

  Kot sem že omenil, se pri HoleWizard operacijah avtomatsko izbere tudi potrebno orodje.
  V kolikor je ustrezno orodje že definirano v orodni tabeli se izbere obstoječe, v nasprotnem primeru se v orodno tabelo doda novo orodje.
  Ustreznost posameznega orodja lahko preverjamo z več parametri. Le te izberemo v SolidCAM nastavitvah, v zavihku Machining process/Hole Wizard Process -> Tool Search.

  blog solidcam hole wizard 7


  V prejšnjem primeru smo orodje izbrali zgolj na podlagi ID-ja orodja, lahko pa dodamo še preostale parametre ki so prikazani na sliki.

  V kolikor predlagano orodje ne ustreza vsem izbranim parametrom se doda novo orodje v orodno tabelo.
  Izbira geometrije in dodajanje obdelav

  Hole Wizard proces lahko dodamo z desnim klikom v drevesni strukturi ter izbiro Add Hole Wizard Process, ali pa jo poiščemo v operacijah pod Recognition ali zavihku AFRM. Za uporabo Hole Wizard-a ni potreben AFRM temveč je že vključen v 2.5D modul.  Za določanje geometrije izberemo zgolj eno izmed izvrtin, nato se avtomatsko preostale izvrtine iz iste skupine. V kolikor bi želeli zaradi dostopnosti ali kakega drugega razloga kako luknjo izpustiti, jo lahko iz izbirnega okna odstranimo.
  Po potrditvi izbire se, v kolikor imamo za ta tip izvrtin določenih več tehnologij, pojavi izbirno okno, nato se v drevesno strukturo dodajo vse potrebne operacije za izdelavo skupine izvrtin.

  Dodatne geometrije, kot je na primer geometrija posnetij ali poglobitev, ter podatki o globinah posameznih segmentov, so izbrane avtomatsko na podlagi podatkov pridobljenih iz SOLIDWORKS-ovega Hole Wizard-a. V kolikor bi želeli naknadno spreminjati določene parametre posameznih operacij, lahko to storimo kot pri običajnih SolidCAM operacijah.
  blog solidcam hole wizard 8
  Za dodatne informacije o SolidCAM rešitvah se obrnite na naš portal za spletno podporo in z veseljem vam bomo odgovorili.
  Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 24 18 211 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

  Sorodne vsebine

  SolidCAM je vodilni med proizvajalci CAD/CAM/CNC programske opreme, ki pokriva celotni spekter programskih modulov za 2.5D rezkanje, 3D rezkanje, 4/5 osno pozicionirano in simultano rezkanje, struženje, kombinirano struženje-rezkanje in žično erozijo.
  

  Prijava