Za nakup se morate prijaviti
brisbone aaa editorbrisbone aaa editor SolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editorSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editor SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editorSolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editor 3DEXPERIENCE COMPASS3DEXPERIENCE COMPASS
Splošne informacije: 01 422 49 00
 • Tehnična informatika
 • CNC servis
 • 3D tiskalniki in 3D skenerji
 • Storitve 3D tiskanja in skeniranja

BLOG: SOLIDWORKS PDM Standard vs. SOLIDWORKS PDM Professional

Piše: Tomaž Korošec

SOLIDWORKS PDM je programska rešitev za centralizirano upravljanje CAD (in drugih) podatkov, vodenje procesa razvoja načrtov o izdelkih in njihovih sprememb ter lažje skupinsko delo nad posameznimi načrti oz. projekti.

Vse od naštetega v osnovni izvedbi ponuja že SOLIDWORKS PDM Standard rešitev, ki je brezplačno na voljo v sklopu vsake SOLIDWORKS Professional ali SOLIDWORKS Premium licence.

Prav zaradi dostopnosti SOLIDWORKS PDM Standard rešitve se stranke vedno pogosteje odločajo za njeno implementacijo in uporabo. Pri tem pa večinoma nimajo jasne slike, kaj jim ta rešitev pravzaprav prinaša in kakšne so njene omejitve oz. razlike napram bolj zmogljivi SOLIDWORKS PDM Professional rešitvi.
PDM slika 3
Poglejmo najprej osnovne skupne lastnosti obeh SOLIDWORKS (SW) PDM rešitev:

 • Obe rešitvi omogočata centralizirano hrambo podatkov na strežniku in dostop do nje iz različnih odjemalcev, ki preko t.i. lokalnega pomnilnika odpirajo in urejajo PDM datoteke v lokalnem načinu (ne preko mreže).

 • Uporabniki na odjemalski strani imajo preko uporabniškega vmesnika Raziskovalca (Windows Explorer) razširjenega z dodatnimi možnostmi omogočen vpogled in dostop do različnih informacij CAD datotek – neposreden predogled SOLIDWORKS datotek preko eDrawings predoglednega okna; podatkovne kartice s poljubni metapodatki (Custom properties) datotek; neposreden dostop do kosovnic sestavov ter medsebojnih nadrejenih (Where used) in podrejenih (Contains) relacij med kosi in sestavi.

 • Uporabniki z izpisom in vpisom datotek iz strežnika prevzamejo oz. sprostijo nadzor nad njimi, pri čemer je zagotovljeno, da le en uporabnik sočasno spreminja datoteke in ne prihaja do nenadzorovanega medsebojnega prepisovanja. Na ta način je olajšano sočasno delo več uporabnikov nad skupnimi sestavi in jasen nadzor nad spremembami.
 • Preko vpisa/izpisa datotek je zagotovljeno samodejno verzioniranje datotek, preko ustreznega delovnega toka dokumentov pa je omogočeno samodejno dvigovanje revizij ob inženirskih spremembah, dinamičen nadzor pravic nad dokumenti, ustrezen sistem elektronskega potrjevanja dokumentov in medsebojnega obveščanja.

 • Uporabniki lahko dostopajo do podatkov preko različnih nivojev odjemalcev – odvisno, ali so CAD uporabniki, ali vnašajo in spreminjajo le ne-CAD podatke, ali potrebujejo ali bralni dostop do dokumentov.

 • Vgrajeno iskalno orodje omogoča hitro iskanje po bazi modelov in znatno olajša njihovo ponovno uporabo brez podvajanja enakih načrtov.


 • Poleg naštetih lastnosti pa SW PDM Professional prinaša še precej več, kar pride hitro do izraza, če gre za večje skupine uporabnikov, ali če želimo datoteke voditi na bolj kompleksno organizirani ravni, imeti več svobode pri organizaciji, povezati PDM z drugimi informacijskimi sistemi ali doseči višjo raven avtomatizacije in posledično dodaten prihranek časa in povečanje učinkovitosti dela.
  PDM_slika_1

  Poglejmo bistvene razlike in dodatne zmogljivosti SW PDM Professional:

 • Izboljšani delovni tokovi:

 • SW PDM Standard je omejen le na en delovni tok dokumentov z največ 10 stanji in po enim ročnim prehodom med posameznima stanjema. Slednje postane hitro omejitev, če želimo na različen način voditi različne tipe dokumentov (CAD, ne-CAD, standardne kupljene kose, PDF, slike, delovni nalogi ipd.), če želimo dokumente različno obravnavati glede na njihove lastnosti (metapodatke), predvsem pa če želimo določene stvari čimbolj avtomatizirati ipd. SW PDM Professional zato omogoča neomejeno število delovnih tokov z neomejeno stanji z več vzporednimi, tudi avtomatiziranimi prehodi med stanji, ki omogočajo različne avtomatizirane akcije.

 • Samodejna opravila in akcije v delovnem toku

 • Avtomatizirana pretvorba novih revizij dokumentov v druge formate (PDF, 3D PDF, STEP, DXF, …), izvoz in uvoz kosovnic in metapodatkov v XML format za izmenjavo z drugimi sistemi idr.

 • Predogled poljubnih formatov datotek

 • Znotraj Raziskovalca omogočen predogled tudi drugih (ne SOLIDWORKS) formatov datotek, kot so PDF, DOC, XLS, JPG/PNG, STEP idr.

 • Obvestila po elektronski pošti

 • Za razliko od SW PDM Standard, ki omogoča le obveščanje znotraj PDM uporabniškega sistema, omogoča SW PDM Professional obveščanje uporabnikov na katerikoli e-poštni naslov.

 • Spletni odjemalec

 • Dostop do PDM sistema (vključno s predogledom datotek) preko spletnega odjemalca iz katerekoli naprave (računalnik, mobilni telefon, tablica,…). • Serijsko številčenje datotek

 • SW PDM Professional omogoča unikatno samodejno serijsko številčenje datotek (ali map).

 • Predloge datotek in map

 • Olajšano je kreiranje ponavljajoče strukture map in podmap za posamezne projekte ali izdelke z vnaprej definiranimi pravili številčenja, poimenovanja in pravic nad posameznimi mapami. Prav tako je poenostavljeno kreiranje novih datotek na osnovi skupne predloge.

 • Avtomatizacija procesov

 • Dispatch, prilagojen opravila v obliki SW macrojev, odprt API vmesnik za prilagodljive Add-ine

 • Iskanje po vsebini datotek in priljubljena iskanja

 • Iskanje po vsebini tekstnovnih dokumentov in predpriprava priljubljenih iskalnih nastavitev.

 • Integracija z drugimi CAD (ne SOLIDWORKS) programi

 • AutoCAD, Inventor, Pro/E, Solid Edge.

 • Povezovanje z drugimi sistemi (npr. ERP)

 • Že naštete možnosti XML izvoza/uvoza in izdelava prilagojenih programskih vmesnikov omogoča povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi, kot so npr. ERP.

 • Replikacija sistema preko več lokacij

 • To so samo glavne izmed prednosti SW PDM Professional sistema.


  Primerjava vseh funkcionalnosti je zajeta v primerjalni tabeli.
  PDM_slika_2

  Zaključek

  SOLIDWORKS PDM Standard sistem je lahko uporabna rešitev za podjetja z relativno majhnim številom uporabnikov, ki bi radi olajšali sodostop in skupno delo nad CAD datotekami ter omogočili samodejno verzioniranje dokumentov in vodenje revizij sprememb ter različnih uporabniških pravic tekom življenjskega cikla dokumentov.
  Pri večjih skupinah uporabnikov oz. pri podjetjih, kjer imajo bolj kompleksne delovne procese ali potrebe po večji avtomatizaciji, ki lahko prihrani čas in tudi stroške, pa se lahko SW PDM Standard hitro pokaže kot dolgoročno nezadostna rešitev.  SW PDM Standard sistem je sicer kadarkoli nadgradljiv na SW PDM Professional (obratno pa ne), vendar lahko ob nepravilni začetni odločitvi kasneje potegne za sabo neželjene stroške iz naslova licenc (če so bile kupljene dodatne SW PDM Standard licence za ne-CAD uporabnike, ki niso nadgradljive) in morebitne dvojne stroške implementacije/konfiguracije sistema zaradi naknadnih prilagoditev.
  V kolikor imate glede SOLIDWORKS PDM dodatna vprašanja, nas kontaktirajte preko spletne podpore.

  Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 422 49 06 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

  Sorodne vsebine

  SOLIDWORKS PDM pomaga vaši ekipi pri iskanju in ponovni uporabi obstoječih datotek, kosov delavniške dokumentacije...
  SOLIDWORKS PDM 2017 vam pomaga imeti vaše datoteke pod nadzorom in skrbi, da ima vsak uporabnik vedno pravo verzijo datoteke, kar bistveno izboljša skupno upravljanje in sodelovanje med skupinami pri načrtovanju.
  

  Prijava