01 422 49 00
Za nakup se morate prijaviti
SolidCAM logo tool leaders 160x105 17aboveSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105
Splošne informacije: 01 422 49 00

BLOG: Strojna simulacija v SolidCAMu

Piše: Damjan Fink

SolidCAM ponuja ker nekaj možnosti simuliranja orodnih poti kot so 2D ali 3D izris orodnih poti, Host CAD, SolidVerify… Strojna simulacija zajema funkcionalnosti vseh teh simulacij, dodatno pa se od njih razlikuje po tem, da edina upošteva tudi kinematiko in 3D model stroja. 

Strojna simulacija nam omogoča:
 • Naprednejši pregled orodnih poti
 • Analizo odstopanj med obdelovancem ter končnim modelom
 • Izvajanje meritev na modelu
 • Kontrolo kolizij med obdelavo
 • Izpis opozoril pri preseganju limit stroja med obdelavo
 • Izvoz simulacije obdelav v samostojni predvajalnik
V nadaljevanju bom predstavil grafični vmesnik in funkcije strojne simulacije.
blog strojna simulacija Slika1
Prva ikona v razdelku Simulation nam ponuja na izbiro dva različna prikaza.

blog strojna simulacija Slika1
Prvi je prikaz odvzemanja materiala (Material removal), kjer je prikazan začetni surovec, ažurni surovec ter končni model.

blog strojna simulacija Slika2
Drugi način pa prikazuje orodne poti(Backplot).

blog strojna simulacija Slika3
Z naslednjo ikono izbiramo med tremi načini predvajanja simulacije.

blog strojna simulacija Slika4
Ti načini so:
 • NC Mode (vsak premik od točke do točke / vrstica v G kodi ima enako časovno trajanje v simulaciji. Dolžina simulacije ni vezana na dolžino poti temveč na gostoto koordinatnih točk)
 • Length Mode (Trajanje simulacije je vezano zgolj na dolžino poti. Hitrost premikanja delovnih gibov je enaka hitrosti hitrih gibov)
 • Time Mode (V tem načinu je hitrost vezana na realno hitrost na stroju. Simulacija upošteva tudi dejanske pomike v programu.)
 • S tretjo ikono v razdelku Simulation pa izbiramo med tremi načini prikaza.

  Prvi način (Machine) prikazuje celoten stroj, orodje in obdelovanec pa se premikata enako kot pri dejanski obdelavi.
  Drugi način (Workpiece/Stock) ne prikazuje stroja, temveč zgolj obdelovanec, surovec in orodje. Obdelovanec je statičen, orodje pa se premika po orodnih poteh.
  Tretji način (Tool) je zelo podoben prejšnjemu, s to razliko, da je v tem načinu orodje statično, premika pa se obdelovanec.

  V meniju sledijo trije razdelki, za kontrolo predvajanja simulacije ter izbiro pogledov.
  V razdelku Control lahko poženemo predvajanje ga zaustavimo, skočimo na naslednjo ali prejšnjo operacijo, itd.
  Temu razdelku sledi drsnik za izbiro hitrosti predvajanja, ter gumbi za izbiro pred nastavljenih pogledov.

  blog strojna simulacija Slika5
  V razdelku Visibility lahko nastavljamo prikaz različnih objektov, kot so orodne poti, orodje, vpenjala, obdelovanec, surovec in ohišje stroja. Te objekte lahko v celoti skrijemo, prikažemo ali jih prikažemo prosojno.

  Zadnji razdelek je namenjen nastavitvi prikaza orodnih poti.

  Tukaj lahko izbiramo prikaz vseh simuliranih operacij ali zgolj trenutne.
  Izris poti ki jo je orodje že opravilo ali samo izris poti, ki sledi.
  Prav tako je mogoč izris poti glede na nivoje, ali prikaz poti brez vhodov izhodov ali brez hitrih gibov.
  blog strojna simulacija Slika6
  Pri analizi orodnih poti je zelo uporabna tudi opcija izrisa točk in vektorjev orodja.


  blog strojna simulacija Slika7
  Gostota izpisa točk v orodni poti je zelo pomembna pri 3D operacijah, še bolj pa pri 5 osnih simultanih.


  Pod zavihkom Verification lahko analiziramo obdelave.
  Ena izmed najpogostejših analiz je preverjanje dimenzijskih odstopanj med ažurnim surovcem ter končnim modelom.

  blog strojna simulacija Slika8
  V desnem okencu Analysis lahko nastavljamo barvno lestvico glede na odstopanja.
  Poleg te analize so nam na voljo še barvni izris obdelav glede na orodje, operacijo, spremembo orientacije…

  blog strojna simulacija Slika9
  Prav tako je mogoče izvajati razne meritve s klikanjem na model. Merimo lahko razdalje med točkami ali pa stanje obdelovanca v poljubni točki.

  Kot sem omenil že na začetku, je glavna prednost strojne simulacije prikaz celotnega stroja, ter upoštevanje kinematike stroja.

  To je zelo koristno pri analizi orodnih poti na večosnih strojih, še posebej pri simultanih operacijah.


  blog strojna simulacija Slika10
  V strojni simulaciji so pri simultanih obdelavah vidna tudi razna prepozicioniranja in prevrtavanja, ki v klasični simulaciji in izrisu orodnih poti niso prikazana.

  Tekom simulacije se preverja ali stroj med obdelavo kdaj preseže delovno območje, ter ali pride do trka med deli stroja, orodja, vpenjalnimi napravami, surovcem…
  V primeru kolizije ali preseganja limit nam vsa opozorila izpise v okencu Report.
  Tukaj so tako na enem mestu zbrana vsa opozorila, ki so urejena po operacijah ter po tipu opozorila.

  blog strojna simulacija Slika11
  S klikom na posamezno opozorilo se orodje postavi na točko napake, kjer lahko preverimo kaj točno je povzročilo to napako.
  Strojna simulacija omogoča tudi izvoz celotne simulacije, skupaj s samostojnim predvajalnikom, ki ne potrebuje instalacije.
  Za ogled tako izvožene simulacije ne potrebujemo naloženega SolidCAM-a ali kakega programa.

  To storimo v prvem zavihku File, ter izbiro Save/Export ter izbiro Create Presentation. Taka simulacija ponuja vse opcije kot strojna simulacija znotraj SolidCAM-a.
  Torej, tekom simulacije lahko obračamo komad, se pomikamo med operacijami ter analiziramo obdelave.

  Izvoženo simulacijo lahko posredujemo operaterju, ki si lahko pred zagonom programa ogleda celotno obdelavo ter tako preveri ali stanje na stroju ustreza simulirani obdelavi.
  Za dodatne informacije o SolidCAM rešitvah se obrnite na naš portal za spletno podporo in z veseljem vam bomo odgovorili.
  Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 24 18 211 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

  Sorodne vsebine

  SolidCAM je vodilni med proizvajalci CAD/CAM/CNC programske opreme, ki pokriva celotni spekter programskih modulov za 2.5D rezkanje, 3D rezkanje, 4/5 osno pozicionirano in simultano rezkanje, struženje, kombinirano struženje-rezkanje in žično erozijo.
  

  Prijava