01 422 49 00
Za nakup se morate prijaviti
SolidCAM logo tool leaders 160x105 17aboveSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105
Splošne informacije: 01 422 49 00

BLOG: Vnos oznak in opomb ter oblikovanje risbe v SOLIDWORKS

Piše: Marko Rebec

Tokrat si bomo ogledali nekaj možnosti kako lahko hitro in učinkovito opremimo risbo z raznimi tekstovnimi oznakami (opombe, standardni teksti, itn.) in spoznali nekaj dodatnih možnosti, da kar se da avtomatizirano in hitro opremimo risbo z raznimi podatki, ki so velikokrat nujni za pravilno in natančno razumevanje dokumentacije. 
  • 2D risba je trenutno še vedno sestavni del dokumentacije skoraj vsakega projekta.
  • Za izdelavo risb pa velikokrat porabimo tudi 30 do 60% celotnega časa, ki ga imamo na voljo za določen projekt.
  • Velikokrat hitreje stvari zmodeliramo v 3D kot pa nato pripravimo in izdelamo 2D dokumentacijo z vsemi potrebnimi podatki.
  • Da stvari pohitrimo si lahko pomagamo z nekaj v naprej pripravljenimi opombami, kjer lahko določene dele teksta povežemo z lastnostmi bodisi modela ali risbe, da namesto pozicij prikazujemo lastnosti, itn.. 
Nekaj od teh načinov bomo poskušali prikazati v tokratnem prispevku.
Za ogled video vsebin morate potrditi funkcionalne piškotke.
1. Predhodno pripravljene opombe

Opombe, ki jih velikokrat vnašamo v vsako risbo, nam po nepotrebnem kradejo čas, so zamudne in nam jih ni potrebno vsakokrat posebej izpisovati na risbo.
Le-te si lahko predhodno pripravimo kot neke predloge, ki jih nato samo vnesemo v risbo in po potrebi popravimo.

)

Kot je razvidno iz videa, si lahko take opombe pripravimo enostavno in hitro ter shranimo na določeno lokacijo.


V sam tekst lahko vključimo tudi sklice na določene lastnosti modela (ali telesa), na katerega se opomba nanaša. Lahko vključimo tudi lastnosti risbe oz. trenutnega dokumenta.

blog oznake opombe na risbi v SW 1
Poljubne druge opombe ali tekst si ravno tako lahko pripravimo in ga nato enostavno vnašamo v risbo.Primer si lahko ogledate v videu, kjer je opomba sestavljena iz podatkov o pločevini, njenih iztegnjenih merah, št. izsekov, št. krivljenj, itn...Vsekakor nam tako pripravljene opombe lahko prihranijo veliko nepotrebno izgubljenega časa pri vsakokratnem vnašanju podatkov na risbo.blog oznake opombe na risbi v SW 2

Seveda so podatki preko lastnosti vedno ažurirani in taki kot izhajajo iz vrednosti posamezne lastnosti bodisi komponente ali telesa v več telesnem kosu.
2. Uporaba pozicij ali nekih drugih vrednosti, ki so nam na voljo kot lastnosti v modelu

Pri samodejnem ali posamičnem označevanju pozicij (Balooning) lahko namesto pozicije (Item Number) podamo poljuben tekst oz. lahko tekst povežemo na eno od lastnosti modela ali telesa.

blog oznake opombe na risbi v SW 3

blog oznake opombe na risbi v SW 4


Oblike same oznake lahko izberemo izmed možnosti, ki so nam na voljo pri standardnem pozicioniranju.

Dvojni tekst je žal možen samo kot oblika »Circular Split Line«. Dodamo pa lahko vsaki poziciji še količino (Quantity).

Posamezno obliko teksta in oznake ter kaj bo izpisano lahko nastavimo in shranimo z nekim imenom pod Style in le to obliko ponovno uporabimo ali spreminjamo obstoječo.
blog oznake opombe na risbi v SW 6


blog oznake opombe na risbi v SW 5


3. Uporaba poljubnih predhodno pripravljenih tabel

Na risbo lahko vnašamo poleg standardnih SW tabel, kot so BOM ali Weldment Cut List-a tudi poljubne predhodno pripravljene tabele z že določeno vsebino ali vsebino, ki se izpolni ob samem vnosu v risbo z vrednostmi posameznih lastnosti risbe ali modela, ki nastopa v risbi (več si poglejte v videu).V risbo lahko vnašamo tudi tabele neposredno iz Excel-a s pomočjo kopiraj/prilepi (Copy/Paste) funkcionalnosti.
blog oznake opombe na risbi v SW 7

blog oznake opombe na risbi v SW 8
4. Format painter in njegova uporaba

Uporablja se pri kopiranju vizualnih lastnosti dimenzij in opomb (teksta) na druge dimenzije in opombe.Pri dimenzijah se prenesejo tudi značilnosti in vrednosti toleranc razen !! toleranc, kjer določamo tolerančno polje (Fit, Fit with tolerance in Fit (tolerance only).
Podprti so vsi elementi na sliki.

blog oznake opombe na risbi v SW 9
5. Flag notes oznake

Flag Note nam prikaže in poveže določeno oznako v tekstu z oznako na določenem mestu v risbi.


Lahko jo dodamo kot samostojno oznako ali pa jo dodajamo že obstoječim oznakam oz. pozicijam.

blog oznake opombe na risbi v SW 11


blog oznake opombe na risbi v SW 10
6. Vnos raznih simbolov in oznak kot blokov (Blocks)

Razne simbole, poljubne skice in tekst si lahko shranimo kot blok in ga nato kot takega vnesemo po potrebi v risbo.

Nekaj simbolov hidravlike in elektrike je že dodano v sami namestitvi SOLIDWORKS programske opreme.

blog oznake opombe na risbi v SW 12


Za uporabo le teh jih moramo s CTRL+klik na ikono samo prenesti nekam lokalno in nato dodati mapo oz. lokacijo v našo knjižnico.

blog oznake opombe na risbi v SW 13
To je samo nekaj novosti, ki jih prinaša najnovejša verzija SOLDWORKS 2020.
Vsaka nova verzija poskrbi za obilo novosti, ki jih lahko s pridom uporabimo pri našem delu.
Nekaj dodatnih informacij si lahko pogledate tudi na naši spletni strani in na uradni strani SOLIDWORKS.
Za dodatne informacije o SOLIDWORKS rešitvah se obrnite na naš portal za spletno podporo in z veseljem vam bomo odgovorili.
Lahko pa nas tudi pokličete na 01/ 24 18 211 ali pišete na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#.

Sorodne vsebine

SolidWorks 3D CAD je programska oprema za računalniško podprto konstruiranje.


Prijava