Za nakup se morate prijaviti
brisbone aaa editorbrisbone aaa editor SolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editorSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editor SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editorSolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editor 3DEXPERIENCE COMPASS3DEXPERIENCE COMPASS
Splošne informacije: 01 422 49 00
 • Tehnična informatika
 • CNC servis
 • 3D tiskalniki
 • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

[JAVNI RAZPIS]: Spodbude za digitalno transformacijo MSP 2021

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo razpisuje Spodbude za digitalno transformacijo MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja)

PODJETJA IZ CELOTNE SLOVENIJE, ki zaposlujete najmanj 5 oseb, lahko pridobite nepovratna sredstva v višini med 30.000 in 100.000 EUR in hkrati 60% upravičenih stroškov projekta.

Namen razpisa:
 • spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje
 • posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega
 • poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih
 • kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene
 • digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij
Več v letaku >>
spodbude za digitalizacijo MSP 2021

Predmet razpisa:

1. Tehnične opremljenosti:
 • programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo

 • 2. Digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov:
 • izboljšave izkušnje kupca
 • učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov v podjetju
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za pod- poro poslovanja in proizvodnje
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljava kiber- netske varnosti
 • izvedba projektov industrije 4.0. • SODELOVANJE Z ZUNANJIM STROKOVNJAKOM
 • upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije
 • izberejo ga iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog)
 • cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc itd.
 • Pogoji kandidiranja:

 • kandidirajo lahko podjetja iz celotne Slovenije
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • podjetje ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo
 • prepoved dvojnega financiranja
 • vlagatelj mora izvesti digitalno transformacijo skladno z akcijskim načrtom in jo zaključiti najkasneje do 30.09.2022
 • operacija ne sme biti zaključena pred oddajo vloge na javni razpis
 • operacija se ne sme začeti pred 01.10.2020
 • Upravičeni stroški:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena
 • posredni stroški
 • Rok za oddajo vlog: 1. september 2021

  Obdobje upravičenosti nastanka stroškov: od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022

  ODDAJA VLOGE: Vlagatelj odda vlogo v elektronski obliki preko ePortala
  Kako vam lahko mi pomagamo?

  Pokličite 01/ 422 49 00 ali nam pišite na #EM#696f646c4476696b616d7d647e616a216378#EM#, da skupaj preverimo kakšne programske rešitve potrebujete za optimalno digitalno transformacijo vašega podjetja!

  Sorodne vsebine

  Programska oprema SolidWorks nudi zmogljivo zasnovo in izjemno intuitiven uporabniški vmesnik, ki pospeši proces načrtovanja in izboljša učinkovitost vaše ekipe.
  SolidCAM je vodilni med proizvajalci CAD/CAM/CNC programske opreme, ki pokriva celotni spekter programskih modulov za 2.5D rezkanje, 3D rezkanje, 4/5 osno pozicionirano in simultano rezkanje, struženje, kombinirano struženje-rezkanje in žično erozijo.
  

  Prijava