01 422 49 00
Za nakup se morate prijaviti
SolidCAM logo tool leaders 160x105 17aboveSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105
Splošne informacije: 01 422 49 00
 • Tehnična informatika
 • CNC servis
 • 3D tiskalniki
 • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo razpisuje spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Namen razpisa je:
 • spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %)
 • odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije COVID-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje.
Upravičenci: 
Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:
 • C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
 • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic)
ter izdelujejo:
 • enostavni izdelki uvrščeni nizko v gozdno-lesni verigi  (hlodovina, žagan les, sekanci, briketi, peleti ipd.)
 • izdelki iz lesa, ki so uvrščeni v sredini gozdno – lesne verige, kot so polizdelki (lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les, decimirani elementi ipd.) ali enostavni končni izdelki (parket, stopnice ipd.)
 • končni izdelki iz lesa, ki so uvrščeni višje v gozdno – lesni verigi, kot so končni izdelke višje stopnje (pohištvo, dizajnirani izdelki iz lesa ipd.) ali kompleksni končni izdelki (hiša ipd.).
Višina financiranja
 • Sofinanciranje upravičenih stroškov znaša od 50.000 EUR do 500.000 EUR
 • do 45 % financiranja upravičenih stroškov, za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva
Upravičeni stroški
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže ali zagona)
Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni javnega razpisa. Za več informacij obiščite spletno stran.

Rok za oddajo je 15.09.2021!

spodbude za razvoj v lesarstvu 4 0  2020


Prijava