01 422 49 00
Za nakup se morate prijaviti
SolidCAM logo tool leaders 160x105 17aboveSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105
Splošne informacije: 01 422 49 00

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo razpisuje spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018.

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %), ter celovita izraba lesnih tvoriv.

Javni razpis je namenjen:
  • spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo
Upravičenci:
Upravičeni prijavitelji so mala in srednje velika podjetja, sp.-ji in zadruge, registrirane pred 1. 1. 2016 in imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka:
  • C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic).
Upravičeni stroški:
  • nakup nove strojne opreme in novih strojev, 
  • nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije (do največ 50.000,00 EUR),
  • storitev zunanjih izvajalcev (stroški transporta, montaže in zagona),
  • plače in povračilo stroškov v zvezi z delom za novo zaposlene, ki delajo na projektu, za polni delovni čas (vrednost enote urne postavke 10,09 EUR).

ROK ZA ODDAJO: 22. oktober 2018

>> VEČ INFO

javni razpis spodbude lesarstvo

Sorodne vsebine

SWOOD je zmogljiv paket dodatkov za proizvajalce pohištva. Je popolnoma vgrajen v SolidWorks okolje. Obsega tri module: SWOOD Design, SWOOD CAM in SWOOD Nesting.


Prijava