Za nakup se morate prijaviti
brisbone aaa editorbrisbone aaa editor SolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editorSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editor SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editorSolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editor 3DEXPERIENCE COMPASS3DEXPERIENCE COMPASS
Splošne informacije: 01 422 49 00
  • Tehnična informatika
  • CNC servis
  • 3D tiskalniki
  • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

SOLIDWORKS Electrical Schematics

Primerjalna tabela funkcionalnosti posameznih programskih paketov
SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS STANDARD SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATICS PROFESSIONAL

Blokovne eno-linijske sheme

Orodje za izdelavo podrobnih električnih shem z enostavnim uporabniškim vmesnikom, optimiziranim za poenostavitev ponavljajočih opravil.
Kombinirane blokovne in podrobne električne sheme na skupni risbi, pri čemer se ohranja asociativnost med shemami.
Izdelava 2D postavitve omaric in stikalnih plošč, z 2D oblikami električnih komponent.

Obširna knjižnica shematičnih simbolov po različnih industrijskih standardih (IEC, ANSI, JIS, GB)
Nabor povezanih orodij za inteligentno kopiranje obstoječih delov načrtov, hitro dostopen izbor priljubljenih komponent in elementov vezja, možnost ponovne uporabe simbolov in elementov iz drugih programskih okolij preko preprostega pripomočka za uvoz.
Samodejno generiranje risb terminalnih povezav na osnovi izvornega načrta, ki je z njim sinhroniziran v realnem času.
Električni priključki imajo samodejno in v realnem času vzpostavljene medsebojne navzkrižne sklice oz. povezave in se sproti sinhronizirajo. 
Napredne možnosti upravljanja formul, od označevanja vodnikov do formul za poimenovanje projektov.
Integrirana knjižnica simbolov, ki omogoča enostaven dostop in organizacijo električnih elementov in komponent.
Spletni portal, ki ponuja dostop do bogate knjižnice shematskih simbolov skladno z industrijskimi standardi in baze komercialnih komponent.
Izpopolnjen PDM vmesnik, ki ponuja upravljanje elektro in strojne dokumentacije v enotnem uveljavljenem SOLIDWORKS PDM sistemu.
Samodejno generiranje poročil na osnovi aktualnih podatkov iz podatkovne baze, z možnostjo prilagoditve oblike in vsebine poročil po meri uporabnika.
SOLIDWORKS Electrical Schematics povezan s SOLIDWORKS 3D sestavi omogoča preverjanje medsebojne skladnosti modelov, ustrezen razvod vodnikov, kablov in kabelskih snopov ter izračun dolžin povezav pred samo končno implementacijo sistema.
SOLIDWORKS Electrical Schematics omogoča dvosmerno ECAD-MCAD povezavo in sodelovanje več uporabnikov v realnem času. ECAD in MCAD okolje si delita skupno podatkovno bazo, s čimer je zagotovljena konsistentnost načrtov in omogočena enotna končna kosovnica elektro in strojnih komponent.
Orodja za upravljanje PLC elementov in povezav avtomatizirajo številne korake PLC načrtovanja in povezovanja, vključno z možnostjo uvoza PLC podatkov in oznak.
Zmogljiv in enostaven čarovnik za priključke olajšuje izdelavo, načrtovanje in uporabo električnih priključkov.
Sinhronizirano, dvosmerno povezano okolje omogoča sočasno delo več uporabnikov na skupnem projektu v realnem času, kar bistveno olajša medsebojno sodelovanje
Avtomatizirano objavljanje shematskih podatkov, načrtov in poročil za arhiviranje in nadzor revizij.
SOLIDWORKS Electrical sinhronizira vse projektne podatke v realnem času, dvosmerno v več-uporabniškem okolju med 2D načrti in 3D modeli. Tako sodelovanje daje ključne informacije (npr. kosovnice in načrtovalske podatke) na skupni imenovalec med inženirskimi oddelki in uporabniki.
Možnosti enotnih nastavitev sloga načrtov, sloga označevanja vodnikov ter projektnih atributov na nivoju celotnega projekta.
Izboljšane možnosti dodajanja zunanjih povezav na PDF datoteke, dodatnih podatkovnih polj komponentam ter dolžin kablov za pred-definirane in prilagojene kable.
Podpora različnim aktivnim in pasivnim simbolom.
Izboljšana podpora različnim skupinam številčenja, ponovne uporabe neuporabljenih oznak vodnikov, podpora naravnemu razvrščanju in izboljšanim možnostim DWG uvoza.
Podpora upravljanja 3D terminalnih sponk z možnostjo pre-številčenja in nastavitve različnih lastnosti. Omogočeno tudi dodajanje komercialnih komponent, vezij in dodatnih pomožnih komponent.
Povečanje zmogljivosti programa preko minimizacije mrežnega prometa in prelaganja projektnih posodobitev. Ta tehnologija prinaša povečanje zmogljivosti v primeru velikih projektov in oddaljenega dostopa brez uporabe specialnih tehnik.
Možnost kreiranja dodatnih razredov komponent za izboljšano upravljanje in izbiranje le-teh.
Zmogljivo in hkrati enostavno eno-uporabniško programsko orodje za hitri razvoj in načrtovanje vgrajenih električnih sistemov in naprav ter drugih električnih izdelkov.
Vključuje dodatne funkcionalnosti, predvsem v smislu več uporabniškega sodelovanja, povezovanja med elektro in strojnim načrtovalskim okoljem ter dodatnih orodij za lažje in hitrejše delo ter bolj nap...


Pošlji povpraševanje

Prijava