Za nakup se morate prijaviti
brisbone aaa editorbrisbone aaa editor SolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editorSolidCAM logo tool leaders 160x105 17above editor SolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editorSolidWorks Logo Red Horizontal with Tagline 160x105 editor 3DEXPERIENCE COMPASS3DEXPERIENCE COMPASS
Splošne informacije: 01 422 49 00
 • Tehnična informatika
 • CNC servis
 • 3D tiskalniki
 • Storitve 3D tiskanja in CNC obdelave

SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS SIMULATION STANDARD SOLIDWORKS SIMULATION PROFESSIONAL SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM

Preprosta uporaba in intuitivnost

 • Popolna integracija v SolidWorks 3D CAD okolje
 • Hitro učenje: orodne vrstice, hitri meniji na mišški, vgrajene vaje, pomožžna dokumentacija z možžnostjo iskanja
 • Hiter dostop do lokalne in globalne tehnične podpore
 • Baza znanja
 • Pomožžna dokumentacija (Help)
 • Popolnoma integriran v SolidWorks 3D CAD
 • Popolna asociativnost s spremembami na 3D modelu
 • Podpira SolidWorks konfiguracije
 • SolidWorks baza materialov
 • Zagon več analiz naenkrat
 • 3D, 2D in 1D končni elementi
 • h in p adaptivni elementi
 • Možžnost vpliva na gostoto mrežže na žželjenih območjih
 • Diagnostika neuspelega mrežženja
 • Orodje za poenostavitev modela za mrežženje
 • Prilagodljiva knjižžnica materialov
 • Vezani kontakt
 • Kontakt vozliššče-vozlišče, površšina-površšina
 • Kontakt s krčnim nasedom
 • Kontakt z navidezno steno
 • Analiza varnosti konektorjev
 • Samodejno dodajanje kontaktov
 • Konektorji: vijak, vzmet, zatič, elastična podpora in ležžaji
 • Konturni, Iso-površšinski, površšinski in prerezni prikaz rezultatov
 • Orodje 'Probe' za merjenje vrednosti v določenih vozliščih
 • Orodje 'Design Insight' za prikaz kje izdelek učinkovito nosi obremenitev
 • Primerjava rezultatov
 • Izpis vrednosti na izbranih entitetah
 • Animacija rezultatov
 • Prilagodljivo poročilo simulacije
 • Izvoz rezultatov v eDrawings
 • Strukturna analiza kosov in sestavov pod obremenitvijo
 • Podporam lahko predpiššemo pomike
 • Strukturne obremenitve
 • Temperaturne obremenitve
 • Uvoz tokovnih/termičnih analiz
 • Izračun napetosti, deformacij, pomikov in faktorjev varnosti
 • Izračun reakcijskih sil in momentov
 • 'Kaj se zgodi, če spremenim' scenariji glede na različne spremenljivke (dimenzije, masa, simulacijski rezultati)
 • Ugotavljanje vplivov sprememb kosa na rezultate simulacije
 • Analiza žživljenjske dobe izdelka, ki je podvržžen ponavljajočim se obremenitvam
 • Teorija kumulativnih pošškodb
 • Rezultati: žživljenska doba, pošškodbe in faktor varnosti
 • Toplotna upornost kontaktov
 • Izoliranost
 • Točkovni in robni vari
 • Analiza lastnih frekvenc in modalnih oblik kosov in sestavov
 • Uvoz tokovnih in termalnih efektov
 • Ojačanje zaradi obremenitve
 • Analiza vitkih struktur za kritične faktorje uklona in njihove modalne oblike
 • Uvoz tokovnih/termičnih analiz
 • Analiza posledic padca kosa ali sestava na podlago
 • Samodejno popravilo neskladnosti
 • Prilagajanje pravil za preverjanje oblikovanja
 • Strukturne analize kosov in sestavov pod obremenitvami
 • Linearna kombinacija in koren vsote kvadratnih vrednosti (SRSS)
 • Analizirate samo določene dele konstrukcije z uporabo robnih pogojev postavljenih na celotni 3D model
 • Ravninska napetost
 • Vnosi:Ravninska deformacija
 • Učinki:Osna simetričnost
 • Ocenite vpliv različnih kombinacij obremenitev na model
 • Časovno spremenljive obremenitve
 • Velike deformacije komponent
 • Samodejno dodajanje kontaktov
 • Prikaz deformiranja modela med preračunavanjem
 • Nelinearni materiali
 • Analiza v časovnem območju
 • Harmonična analiza
 • Analiza naključnih nihanj
 • Analiza odzivnega spektra
 • Ocena življenske dobe v odvisnosti od dinamične obremenitve


Pošlji povpraševanje

Prijava